Úvod › Aktuality

Aktuality

Oznam o otvorení klientského centra v bežnom režime

19.05.2020

Vážení zákazníci, s účinnosťou od 25.5.2020 bude klientske centrum otvorené v bežnom režime.

Pri vstupe do budovy dbajte na dodržanie diskrétneho odstupu, používajte rúško a dezinfekciu rúk.

Ďakujeme za pochopenie. » viac

Oznam o otvorení klientského centra počas obmedzeného režimu

30.04.2020

Vážení zákazníci, počas obmedzeného režimu s účinnosťou od 23.4.2020 bude klientské centrum do odvolania otvorené v dňoch:

Utorok 8.30 – 11.00 hod. a od 12.00 – 14.00 hod.

Streda 8.30 – 11.00 hod. a od 12.00 – 14.00 hod.

Štvrtok 8.30 – 11.00 hod. a od 12.00 – 14.00 hod.

V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia šírenia koronavírusu Vás žiadame, aby ste boli maximálne ohľaduplní a uprednostnili úhrady spojené s užívaním bytov bankovým prevodom alebo vkladom v banke. Údaje o čísle účtu a o variabilnom symbole Vám v prípade potreby poskytneme telefonicky alebo mailom. Vlastníkom sme k dispozícii na tel. č. 057/7754806 alebo 0915 949 911 a na elektronickej adrese predpis@energobythe.sk alebo info@energobythe.sk. V neposlednom rade všetky požiadavky klientov je možné riešiť mailom, telefonicky alebo vhodením do poštovej schránky umiestnenej na plote pri posuvnej bráne. Prevody bytov medzi vlastníkmi komunikujte najprv taktiež telefonicky. Samozrejme, v nevyhnutných prípadoch sú naši zamestnanci k dispozícii podľa klientskych hodín počas obmedzeného režimu. Dbajte však na dodržanie diskrétneho odstupu, ideálne 1,5 m a k pokladni pristupujte po jednom. Používajte rúško a dezinfekčné prostriedky pri vstupe do budovy. » viac

Oznam o zatvorení klientskeho centra

13.03.2020

S prihliadnutím na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosťou preventívnych opatrení si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 13.3.2020 až do odvolania nebudeme klientske centrum našej spoločnosti sprístupňovať verejnosti. Úhrady spojené s užívaním bytov je možné realizovať bankovým prevodom alebo vkladom v banke. Údaje o čísle účtu a o variabilnom symbole Vám v prípade potreby poskytneme telefonicky alebo mailom. V neposlednom rade všetky požiadavky klientov je možné riešiť mailom, telefonicky alebo vhodením do poštovej schránky umiestnenej na plote pri posuvnej bráne.
Chceme poprosiť vlastníkov, aby hlásili len havarijné stavy a opravy.
Vo vykonávaní činnosti správcu a mandatára pokračujeme bez prerušenia, vlastníkom sme k dispozícii na tel. č. 057/7754806 alebo 0915 949 911 a na elektronickej adrese predpis@energobythe.sk alebo info@energobythe.sk.


Ďakujeme za pochopenie. » viac

Celofiremná dovolenka od 15.7.2019 do 19.07.2019

04.07.2019

ENERGOBYT s.r.o. Humenné bude z dôvodu celozávodnej dovolenky a rekonštrukcie v dňoch 15.7.2019-19.07.2019 zatvorený.
Havarijná služba na vodu, ÚK, elektro bude zabezpečená štandardne na čísle 0915 949 911. » viac

Celofiremná dovolenka od 23.12.2017 do 01.01.2018

21.12.2017

ENERGOBYT s.r.o. Humenné bude z dôvodu celozávodnej dovolenky, sviatkov a víkendov v dňoch 23.12.2017-01.01.2018 zatvorená.
Havarijná služba na vodu, ÚK, elektro bude zabezpečená štandardne na čísle 0915 949 911. » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 15.11.2017

23.10.2017

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 15.11.2017 » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 23.11.2016

24.10.2016

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a nové možnosti pri odpočtoch a monitoringu spotrieb cez rádiový zber pre SVB a bytové domy". Dávame do pozornosti prednášku o novej vyhláške Ministerstva hospodárstva č. 240/2016, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania množstva tepla a tepla dodaného v teplej úžitkovej vode, ktorá nadobudne platnosť od 1.1.2017. » viac

Zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015

02.11.2015

V sekcii dokumenty sme pridali Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov » viac

1 2 »