Úvod › Aktuality

Aktuality

Celofiremná dovolenka od 15.7.2019 do 19.07.2019

04.07.2019

ENERGOBYT s.r.o. Humenné bude z dôvodu celozávodnej dovolenky a rekonštrukcie v dňoch 15.7.2019-19.07.2019 zatvorený.
Havarijná služba na vodu, ÚK, elektro bude zabezpečená štandardne na čísle 0915 949 911. » viac

Celofiremná dovolenka od 23.12.2017 do 01.01.2018

21.12.2017

ENERGOBYT s.r.o. Humenné bude z dôvodu celozávodnej dovolenky, sviatkov a víkendov v dňoch 23.12.2017-01.01.2018 zatvorená.
Havarijná služba na vodu, ÚK, elektro bude zabezpečená štandardne na čísle 0915 949 911. » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 15.11.2017

23.10.2017

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 15.11.2017 » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 23.11.2016

24.10.2016

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a nové možnosti pri odpočtoch a monitoringu spotrieb cez rádiový zber pre SVB a bytové domy". Dávame do pozornosti prednášku o novej vyhláške Ministerstva hospodárstva č. 240/2016, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania množstva tepla a tepla dodaného v teplej úžitkovej vode, ktorá nadobudne platnosť od 1.1.2017. » viac

Zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015

02.11.2015

V sekcii dokumenty sme pridali Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 24.11.2015

02.11.2015

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a poistenie pre SVB a bytové domy" za účasti riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR Ing. Miloša Hajdina a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o Zákone číslo 246/2014 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne platnosť od 1.1.2016. » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB spojené s odborným seminárom dňa 13.11.2014

29.10.2014

Vážení predsedovia SVB a členovia rád. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb.V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatívne zmeny pre SVB a bytové domy" za účasti prezidentky ZSVB Pani Petry Jurčákovej a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o novele číslo 205/2014 Z.z.. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. » viac

Prerušenie dodávky teplej vody

19.06.2014

Oznámenie pre SVB a bytové domy v našej správe » viac

1 2 »