ÚvodAktuality › Pracovné stretnutie s predsedami SVB spojené s odborným seminárom dňa 13.11.2014

Pracovné stretnutie s predsedami SVB spojené s odborným seminárom dňa 13.11.2014

Vážení predsedovia SVB a členovia rád. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb.V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatívne zmeny pre SVB a bytové domy" za účasti prezidentky ZSVB Pani Petry Jurčákovej a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o novele číslo 205/2014 Z.z.. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Stretnutie sa uskutoční dňa 13.11.2014 o 15,00 hod. v kongresovej sále na prízemí v Hoteli Karpatia v Humennom.

Pozvánky by ste mali už v najbližších dňoch obdržať do Vašich schránok. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Program stretnutia a odborného seminára.pdf