ÚvodAktuality › Zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015

Zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015

V sekcii dokumenty sme pridali Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov