ÚvodAktuality › Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 23.11.2016

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 23.11.2016

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a nové možnosti pri odpočtoch a monitoringu spotrieb cez rádiový zber pre SVB a bytové domy". Dávame do pozornosti prednášku o novej vyhláške Ministerstva hospodárstva č. 240/2016, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania množstva tepla a tepla dodaného v teplej úžitkovej vode, ktorá nadobudne platnosť od 1.1.2017.

Stretnutie sa uskutoční dňa 23.11.2016 o 15,00 hod. v kongresovej sále na prízemí v Hoteli Karpatia v Humennom.

Pozvánky by ste mali už v najbližších dňoch obdržať do Vašich schránok. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Program stretnutia a odborného seminára.pdf