ÚvodAktuality › Oznam o zatvorení klientskeho centra

Oznam o zatvorení klientskeho centra

S prihliadnutím na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosťou preventívnych opatrení si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 13.3.2020 až do odvolania nebudeme klientske centrum našej spoločnosti sprístupňovať verejnosti. Úhrady spojené s užívaním bytov je možné realizovať bankovým prevodom alebo vkladom v banke. Údaje o čísle účtu a o variabilnom symbole Vám v prípade potreby poskytneme telefonicky alebo mailom. V neposlednom rade všetky požiadavky klientov je možné riešiť mailom, telefonicky alebo vhodením do poštovej schránky umiestnenej na plote pri posuvnej bráne.
Chceme poprosiť vlastníkov, aby hlásili len havarijné stavy a opravy.
Vo vykonávaní činnosti správcu a mandatára pokračujeme bez prerušenia, vlastníkom sme k dispozícii na tel. č. 057/7754806 alebo 0915 949 911 a na elektronickej adrese predpis@energobythe.sk alebo info@energobythe.sk.


Ďakujeme za pochopenie.