Úvod › Certifikáty ISO

Certifikáty ISO

ISO 9001, ISO 14001

Spoločnosť Energobyt, s.r.o. Humenné je od apríla 2004 držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001. V roku 2016 bol tento certifikát preverený a znovu obhájený. Spoločnosť je aktuálne držiteľom ISO 9001, čo zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov spoločnosti. V  máji v roku 2010  spoločnosť úspešne aplikovala štandard ISO 14001 – systém environmentálneho manažmentu.

Naša spoločnosť je orientovaná na zákazníka. Najväčším úspechom firmy je trvalo spokojný zákazník a kvalita našich služieb, ktorá je pre nás prvoradá.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

  • dodávka, montáž a opravy vyhradených technických zariadení
  • stavebná činnosť
  • správa nehnuteľností

Politika kvality

Spoľahlivosť byť spoľahlivý pre našich zákazníkov a ponúkať kvalitné služby
Odbornosť a profesionalita neustále zvyšovať zručnosť a odbornosť zamestnancov
Zdravie je základná devíza ochrana zdravia pri práci je zákonom, skvalitňovať pracovné prostredie v záujme ochrany zdravia
Rozvoj rozvojom firmy zvyšujeme jej hodnotu
Presnosť a dochvíľnosť vlastnosti, ktoré sú prvoradé v našej spoločnosti