ÚvodNaše služby › Energetika

Energetika

Montáž a údržba energetických zariadení

Už niekoľko rokov vykonávame montáž a údržbu energetických zariadení ako sú tepelné rozvody, čerpacia technika, výmenníky tepla.

V oblasti montáži a údržby energetických zariadení zabezpečíme:

 • výstavbu alebo výmenu bezkanálových rozvodov tepla či už primárnych alebo sekundárnych
 • výstavbu domových odovzdávacích staníc (DOST) a výmenníkových staníc tepla (OST)
 • komplexnú správu energetických zariadení
 • odborné prehliadky energetických zariadení
 • montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tepelných čerpadiel
 • výstavba plynových kotolní
 • montáž technických zariadeni a kotlov na biomasu

Meranie a regulácia

Realizujeme montáž meračov pretečeného množstva vody, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov či už odparovacích alebo digitálnych, inštalujeme meradlá na vodu a paru, riadiace systémy, vykonávame hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu.

V oblasti meranie a regulácia zabezpečíme:

 • meradlá na vodu a paru,
 • riadiace systémy,
 • hydraulické vyregulovanie (zmapovanie objektu, spracovanie projektovej dokumentácie, montáž regulačných armatúr rozvodov)
 • termostatizáciu (montáž termostatických ventilov)
 • montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (digitálne alebo odparovacie)
 • montáž meračov pretečeného množstva vody
 • plombovanie bytových vodomerov

Energetický manažment

V rámci energetického manažmentu Vám vieme zabezpečiť termovízne merania, energetické audity, ktoré Vám odhalia ako dosiahnuť, čo najnižšiu energetickú náročnosť budov. Pomocou týchto činností Vám vieme zistiť tepelné straty a únik vzduchu v plášťoch budov.

Ponúkame vám využitie najmodernejšej technológie formou termografie.
Termografia určí miesta straty energie, na základe zlej konštrukcie budovy alebo nahromadenej vlhkosti v izolačnej vrstve.
Termografické meranie môže presne lokalizovať miesto úniku alebo poruchy vykurovacieho potrubia.
Zobrazením týchto závad vám termografia pomôže ušetriť množstvo energie.

V oblasti energetického manažmentu Vám vieme zabezpečiť:

 • Termovízne merania
 • Energetický audit
 • Termografické kontroly