Úvod › Kontakt

Kontakt

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Lipová 1
066 01 Humenné

Obchodný register: OS Prešov, Vložka číslo: 1372/P

Telefónne číslo na dispečing

(služba 24 hodín voda, elektro, kúrenie)

(+421) 057-7754806

 

 

(+421) 0915 949 911

 

 

Tel. sekretariát (+421) 057-775 4511
E-mail info@energobythe.sk
energobyt@ke.telecom.sk

Stránkové dni:

POKLADŇA Po,Ut,Št: 7:30 - 15:00
St: 7:30 - 17:00
Pi: 7:30 - 14:00
PREDPIS NÁJOMNÉHO Po,Ut,Št: 7:30 - 15:00
St: 7:30 - 17:00
Pi: 7:30 - 14:00

Ďalšie kontakty