ÚvodO spoločnosti › O spoločnosti

O spoločnosti

Energobyt s.r.o. Humenné vznikol podpísaním spoločenskej zmluvy v roku 1993. Spoločnosť začala činnosť 1.1.1994 po zániku Bytovej správy o. p. Humenné na základe uzavretej dlhodobej zmluvy s mestom Humenné. Následne prevzala aj pracovno-právne vzťahy zanikajúcej Bytovej správy.

Do roku 1996 boli nosným predmetom len správcovské činnosti v oblasti domov, bytov, nebytových priestorov a energetických zariadení.

V tejto sfére poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností. (obytných domov, bytov a nebytových priestorov, polyfunkčných a prevádzkových objektov, výmenníkových staníc a kotolní). Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Zároveň spoločnosť prevádzkuje pohotovostnú havarijnú službu s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou.

Od roku 1997 sa činnosť rozšírila o realizáciu montážnych a dodávateľských prác v oblasti stavebných činností, energetických zariadení a merania a regulácie. Predpokladom bolo podpísanie dlhodobej zmluvy s Humenskou energetickou spoločnosťou s.r.o. Humenné. Následne sa táto činnosť rozšírila mimo sídla spoločnosti do celého východoslovenského regiónu.

Od roku 2002 sa časť činnosti spoločnosti nasťahovala do priemyselnej zóny Chemes a.s., kde sa podpísaním kontraktov s firmami Rhodia, Nylstar, Tytex a Chemes etablovala.

Už niekoľko rokov vykonávame montáž a údržbu energetických zariadení ako sú tepelné rozvody, čerpacia technika, výmenníkové stanice a plynové kotolne.

Realizujeme montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov, inštalujeme meradlá na vodu a paru, riadiace systémy, vykonávame hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu.

V rámci energetického manažmentu Vám vieme zabezpečiť termovízne merania, energetické audity, ktoré Vám odhalia ako dosiahnuť, čo najnižšiu energetickú náročnosť budov.

V roku 2004 získala spoločnosť certifikát kvality v zmysle normy ISO 9001.

Od roku 2005 sa spoločnosť zapojila do nových aktivít, ktoré súvisia s alternatívnymi zdrojmi vykurovania na báze biomasy.
V roku 2006 bola dodávateľom takýchto technológií pre Združenie obcí Poloniny a od roku 2007 do roku 2011 bola ich prevádzkovateľom.

Od roku 2007 je spoločnosť prevádzkovateľom parných a horúcovodných rozvodov tepla v Košiciach, v mestskej časti Šaca.

V roku 2010 získala spoločnosť certifikát pre manažérsky systém kvality ISO 9001 a manažérsky systém pre enviroment ISO 14001 Tieto certifikáty úspešne obhájila v roku 2016 a 2019.

V roku 2012 rozšírila spoločnosť svoje aktivity v oblasti montáže plynových kotolní a bioplynových staníc.

Zároveň sme v roku 2012 začali ponúkať svoje nevyužívané priestory na prenájom. V súčasnosti evidujeme viac ako 30 nájomcov v našich priestoroch, ktorým sa snažíme každý rok spríjemniť prostredie ich modernizáciou a poskytovanými službami.

V roku 2015 získala firma ocenenie Pečat stability ako stabilný podnik s 24 ročnou tradíciou.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 34 pracovníkov .