Úvod › Odkazy

Odkazy

Užitočné stránky

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. www.hes-he.sk
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku www.zsvb.sk
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku www.zbhs.sk
Ministerstvo hospodárstva www.economy.gov.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Štátny fond rozvoja a bývania www.sfrb.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla www.szvt.sk
Slovenský plynárenský priemysel www.spp.sk
Slovenské elektrárne www.seas.sk
Východoslovenská energetika www.vse.sk
Východoslovenská vodarenská spoločnosť www.vvs-as.sk
Rada pre vysielanie a retransmisiu www.rada-rtv.sk