ÚvodReferencie › Rok 2007

Referencie rok 2007

Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné


Obr. 1 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (pred rekonštrukciou sekundárne rozvody)


Obr. 2 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (po rekonštrukcii sekundárne rozvody)


Obr. 3 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (po rekonštrukcii sekundárne rozvody)


Obr. 4 Prípojka na odovzdávaciu stanicu tepla (OST)


Obr. 5 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (po rekonštrukcii sekundárne rozvody)


Obr. 6 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (pred rekonštrukciou sekundárne rozvody)


Obr. 7 Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko II.A Humenné (pred rekonštrukciou sekundárne rozvody)

Rekonštrukcia rozvodov tepla sídlisko I. Humenné (2007 – 2008)


Obr. 1 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov sídlisko I. Humenné


Obr. 2 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov sídlisko I. Humenné


Obr. 3 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov sídlisko I. Humenné


Obr. 4 Stav pred rekonštrukciou sekundárnych rozvodov sídlisko I. Humenné 


Obr. 5 Stav po rekonštrukcii sekundárnych rozvodov sídlisko I. Humenné

Rekonštrukcia rozvodov tepla, výroba a dodávka výmenníkových staníc pre objekty na okruhu PK Juh 1 Michalovce, objednávateľ: DOMSPRÁV s.r.o. Michalovce

Obr.1 Pred rekonštrukciou Obr. 2 Po rekonštrukcii


Obr. 3 Po rekonštrukcii