ÚvodReferencie › Rok 2008

Referencie rok 2008

Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine, objednávateľ: Tesco  Stores SR a.s. Snina


Obr. 1 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine


Obr. 2 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine


Obr. 3 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine


Obr. 4 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine


Obr. 5 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine


Obr. 6 Výmena horúcovodu na sídlisku Komenského v Snine

Rekonštrukcia parnej výmenníkovej stanice objednávateľ: ANDRITZ FEED & BIOFUEL s.r.o., Humenné


Obr. 1 Rekonštrukcia parnej výmenníkovej stanice (pred rekonštrukciou)


Obr. 2 Rekonštrukcia parnej výmenníkovej stanice (pred rekonštrukciou)


Obr. 3 Rekonštrukcia parnej výmenníkovej stanice (po rekonštrukcii)


Obr. 4 Rekonštrukcia parnej výmenníkovej stanice (po rekonštrukcii)

Výstavba DOST a napojenie teplovodných rozvodov na sídlisku Pod Sokolejom Humenné


Obr. 1 Výstavba DOST a napojenie teplovodných rozvodov na sídlisku Pod Sokolejom Humenné


Obr. 2 Výstavba DOST a napojenie teplovodných rozvodov na sídlisku Pod Sokolejom Humenné


Obr. 3 Výstavba DOST a napojenie teplovodných rozvodov na sídlisku Pod Sokolejom Humenné


Obr. 4 Detail regulačného ventilu ústredného kúrenia umiestneného na domovej odovzdávacej staničke (DOST)  

Rozvod a napojenie primárnej prípojky ZŠ Kudlovská, Námestie slobody Humenné


Obr. 1 Rozvod primárnej prípojky ZŠ Kudlovská


Obr. 2 Rozvod primárnej prípojky ZŠ Kudlovská


Obr. 3 Rozvod primárnej prípojky ZŠ Kudlovská


Obr. 4 Rozvod primárnej prípojky ZŠ Kudlovská


Obr. 5 Rozvod primárnej prípojky ZŠ Kudlovská po rekonštrukcii

Odstraňovanie poruchy na sekundárnych rozvodov tepla EB 7 Kriváň Humenné


Obr. 1 Odstraňovanie poruchy na sekundárnych rozvodov tepla EB 7 Kriváň Humenné


Obr. 2 Odstraňovanie poruchy na sekundárnych rozvodov tepla EB 7 Kriváň Humenné