ÚvodReferencie › Rok 2009

Referencie rok 2009

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné


Obr. 1 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné (pred rekonštrukciou)


Obr. 2 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné (počas rekonštrukcie)


Obr. 3 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné (počas rekonštrukcie)


Obr. 4 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné (počas rekonštrukcie)


Obr. 5 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB-5 Humenné (počas rekonštrukcie)

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na ulici Osloboditeľov Humenné


Obr. 1 Ulica Osloboditeľov Humenné (pred rekonštrukciou rozvodov)


Obr. 2 Ulica Osloboditeľov Humenné (pred rekonštrukciou rozvodov)


Obr. 3 Ulica Osloboditeľov Humenné (pred rekonštrukciou rozvodov)


Obr. 4 Ulica Osloboditeľov Humenné (počas rekonštrukcie rozvodov)


Obr. 5 Ulica Osloboditeľov Humenné (počas rekonštrukcie rozvodov)


Obr. 6 Ulica Osloboditeľov Humenné (počas rekonštrukcie rozvodov)

Výmena vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v obytnom dome na ulici Sokolovskej v Humennom, objednávateľ: CHEMINVEST, a.s. Humenné


Obr. 1 Výmena vnútorných rozvodov ústredného kúrenia novou technológiou PLAST – HLINÍK v obytnom dome


Obr. 2 Výmena vnútorných rozvodov ústredného kúrenia novou technológiou PLAST – HLINÍK v obytnom dome


Obr. 3 Výmena vnútorných rozvodov ústredného kúrenia novou technológiou PLAST – HLINÍK v obytnom dome


Obr. 4 Výmena vnútorných rozvodov ústredného kúrenia novou technológiou PLAST – HLINÍK v obytnom dome

Realizácia 2. etapy vnútorných rozvodov v suteréne Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 1 Realizácia 2. etapy vnútorných rozvodov v suteréne Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 2 Realizácia 2. etapy vnútorných rozvodov v suteréne Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica