ÚvodReferencie › Rok 1994 - 2000

Referencie rok 1994 - 2000

  • Oprava strechy vrátane krovu po požiari - obytný dom Kukorelliho Humenné (1996)
Obr. 1 Pred opravou Obr. 2 Po oprave

 

  • Oprava strechy mäkkou krytinou - systém VEDAG - všetky domy v správe mesta (1996 - 2004)
  • Výstavba bezkanálových rozvodov tepla – primárnych,sekundárnych - Mesto Humenné (1994 - 2004)
  • Výstavba káblovej televízie v meste Humenné (1994 - 1995)
  • Kompletná správa energetických zariadení v meste Humenné (od roku 1997)