ÚvodReferencie › Rok 2002-2004

Referencie rok 2002-2004

Rok 2002

  1. Celková oprava strechy budovy Mestského úradu Humenné - systém VEDAG - na 3 etapy (2002 - 2004)
  2. Celková oprava strechy s vyspadovaným penobetónom - obytný dom Mierová 1907, Humenné (2002)

Rok 2003

  1. Výroba domových výmenníkových staníc Košice (2003)
  2. Výstavba plynovej kotolne - Bardejovské kúpele objednávateľ: BARDTERM s.r.o. Bardejov (2003 - 2004)
  3. Výroba, dodávka a montáž odovzdávacej stanice tepla pre SOU stavebné Humenné (2003)

Rok 2004

  1. Rekonštrukcia rozvodov tepla na okruhoch OST EB 5, EB 6, EB 9, VS 30 Humenné (2004)
  2. Výroba a montáž domových odovzdávacích staníc tepla na okruhoch EB 6, VS 9, VS 10, VS b, VS 29 v Humennom