ÚvodReferencie › Rok 2006

Referencie rok 2006

Zmena palivovej základne – výstavba kotolní na biomasu pre Združenie obcí POLONINY (2006 – 2007)


Obr. 1 Zapojenie novej kotolne na štiepku – Hrabová Roztoka


Obr. 2 Zapojenie novej kotolne na štiepku – Hrabová Roztoka


Obr. 3 Prerobenie kotolne na štiepku – Klenová


Obr. 4 Obecný úrad Ulič kotolňa pred rekonštrukciou


Obr. 5 Obecný úrad Ulič po rekonštrukcii kotolne na štiepku


Obr. 6 Obecný úrad Ulič po rekonštrukcii kotolne na štiepku


Obr. 7 Výstavba kotolne na štiepku pre základnú školu Ulič


Obr. 8 Kotolňa na štiepku pre základnú školu Ulič

class="obrazok" />
Obr. 9 Montáž teplovodných rozvodov Ulič zdravotné stredisko


Obr. 10 Montáž teplovodných rozvodov Ulič zdravotné stredisko


Obr. 11 Montáž teplovodných rozvodov Ulič zdravotné stredisko

Rekonštrukcia rozvodov tepla, pary a výstavba OST pre Nemocnicu Košice – Šaca a.s. (2006)


Obr. 1 Predpríprava na rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla na paru Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 2 Predpríprava na rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla na paru Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 3 Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla na paru Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 4 Výroba a montáž rozdeľovača a zberača ústredného kúrenia Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 5 Montáž doskového výmenníka, malý je určený na ohrev TÚV a veľký na ÚK


Obr. 6 Montáž prívodu pary Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 7 Montáž automatického doplňovania pre systém ÚK Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 8 Vnútorné rozvody Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 9 Riadiaci systém výmenníkovej stanice Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 10 Po rekonštrukcii, odovzdávacia stanica tepla na paru Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica


Obr. 11 Po rekonštrukcii, odovzdávacia stanica tepla na paru Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica

Montáž domovej odovzdávacej staničky (DOST) – Obytný dom Belpor Košice


Obr. 1 Montáž DOST 


Obr. 2 Montáž DOST