ÚvodReferencie › Rok 2010

Referencie rok 2010

Izolovanie potrubia pre Nemocnicu Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica

Obr. 1 Izolovanie potrubia pre Nemocnicu Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica

Obr. 2 Izolovanie potrubia pre Nemocnicu Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica

Obr. 3 Izolovanie potrubia pre Nemocnicu Košice - Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné

    Obr. 1 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné

 

     Obr. 2 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné

 

     Obr. 3 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné


     Obr. 4 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné


     Obr. 5 Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Mierová Humenné

Rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení pre neurologické a interné oddelenie, Objednávateľ: Nemocnica Košice - Šaca a.s.

 

 Obr. 1 Rekonštukcia rozvodov a sociálnych zariadení neurologické a interné oddelenie

 

Obr. 2 Rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení neurologické a interné oddelenie

 

Obr. 3 Rekonštukcia rozvodov a sociálnych zariadení neurologické a interné oddelenie

 

Obr. 4 Rekonštukcia rozvodov a sociálnych zariadení neurologické a interné oddelenie

 

Obr. 5 Rekonštuckia rozvodov a sociálnych zariadení neurologické a interné oddelenie