ÚvodWEBPORTAL › WEBPORTAL

WEBPORTAL poschodoch.sk

Ponúkame vám špeciálnu službu, ktorú poskytujeme ako jediný správca v okolí - je ňou  personalizovaný WEBPORTAL poschodoch.sk

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného našou spoločnosťou.

S každým záujemcom o túto službu sa uzatvorí zmluva o poskytovaní informácií prostredníctvom webstránky. Po uzavretí zmluvy najneskôr do 24 hodín zabezpečíme aktiváciu prístupu k údajom o byte, resp. nebytovom priestore klienta na webovom portáli poschodoch.sk . Systém je prevádzkovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť dát, najmä osobných údajov a iných citlivých informácií. O bližšie informácie požiadajte  našich pracovníkov alebo mailom na info@energobythe.sk.

 Služba obsahuje tieto výstupy:

- tvorba a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv

- zoznam faktúr

- prehľad o príjmoch a výdavkoch na účte bytového domu

- analýza platieb za byt

- predpis platieb za byt

- vyúčtovanie služieb za byt

- stav nedoplatkov v dome

- odpočty meračov

- náklady bytového domu "

- grafy spotrieb za byt

- dokumenty bytového domu

- cenové ponuky

 

Stiahnite si materiál o používaní služby WEBPORTAL: .pdf