Energobyt s.r.o. Humenné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • Pondelok: 7:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový deň
 • Streda: 7:30 - 17:00
 • Štvrtok: 7:30 - 15:00
 • Piatok: 7:30 - 14:00
PORUCHOVÁ SLUŽBA 24 HODÍN +421 915 949 911

Meranie a regulácia

Pre všetky osoby, ktorým legislatíva ukladá povinnosť zabezpečiť merania a pravidelné metrologické kontroly, ponúkame ako oprávnený subjekt vykonanie potrebnej montáže príp. výmeny meračov pretečného množstva vody, meračov tepla a ich členov príp. pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN). V prípade meračov tepla a ich členov zabezpečujeme aj ich metrologické overenie.
Rovnako vieme pre klientov zabezpečiť aj meradlá s funkcionalitou dnes populárneho diaľkového odpočtu dát.


vodomery

VODOMERY
bytové aj domové


Dodávka, montáž resp. výmena meračov pretečného množstva teplej a studenej vody.

merac_tepla

MERAČE TEPLA
mechanické aj ultrazvukové


Dodávka, montáž resp. výmena meračov tepla a ich členov pre byty, bytové domy, polyfunkčné a priemyselné objekty.

prvn

PRVN
digitálne aj odparovacie


Dodávka, montáž resp. výmena pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

V oblasti merania a regulácie zabezpečujeme:

 • meradlá na vodu a paru
 • montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (digitálne alebo odparovacie)
 • montáž meračov pretečeného množstva vody
 • plombovanie bytových vodomerov a meračov tepla
 • hydraulické vyregulovanie (zmapovanie objektu, spracovanie projektovej dokumentácie, montáž regulačných armatúr rozvodov)
 • termostatizáciu (montáž termostatických ventilov)
 • riadiace systémy


BYTOVÉ VODOMERY - ZMENA LEGISLATÍVY

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, nebytový priestor). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.